Am găsit o dulce mângâiere
C
Versuri Ascunde Acorduri Acorduri Arată Acorduri
C
Am găsit o dulce mângâiere,
O speranță-n multe încercări.
Am găsit o dragoste fierbinte,
O, Isus, pe Tine Te-am găsit.
Mii de buze n-ar putea să spună
Ce-am găsit în Tine, Domnul meu,
Căci sunt mic, o mână de țărână,
Sunt nimic, dar sunt în Harul Tău.
Am găsit iubirea fără seamăn,
Bunătatea ce-o ai numai Tu;
Am găsit tot sensul vieții mele,
Scris în numele-Ți preasfânt: Isus.
Am găsit izvorul fericirii
Scump balsam de binecuvântări;
Am găsit izvorul mântuirii,
Harul sfânt al deplinei iertări.
Tu ești tot și tot ce azi există
Doar prin voia Ta mereu va sta.
Tu ești Domnul meu pe veci, Isuse,
Eu, copilul Tău, la dreapta Ta.
S1 R S2 R S3 R S4 R
Acțiuni Cântare
Slideshow Fullscreen Print
Versete
2 Corinteni 1:3-4 Psalm 1:1-6 Romani 12:12 Romani 15:13 Ieremia 29:11 Deuteronom 31:6 Isaia 40:31 Romani 5:2-5 Psalm 39:7 Marcu 9:23 1 Corinteni 13:13 Isaia 41:10 Proverbe 10:28 Romani 8:24 Ioan 3:16 1 Corinteni 13:4-8 Ioan 13:34-35 1 Corinteni 16:14 Coloseni 3:14 1 Ioan 4:8 1 Petru 4:8 1 Ioan 4:9 Marcu 12:31 Luca 6:35 Proverbe 10:12 Efeseni 4:2 Romani 12:9 Romani 13:10 1 Ioan 3:18 Levitic 19:18 Matei 28:19 Psalmi 23:1-6 Filipeni 4:4 Psalmi 5:11 Romani 5:3-4 Psalmi 118:24 1 Tesaloniceni 5:16 Galateni 5:22 Filipeni 3:1 Evrei 12:11 Ioan 1:12
Demo
Versiunea Originală

Cântările Evangheliei Nr. 367