Numele Lui e Minunat

C
Răsună dulce din văzduh al îngerilor cânt,
Ceru-ntreg s-a luminat și vestea am aflat:
„Slavă sus în ceruri și pace pe pământ,
Slavă Lui!” cântă îngerii.
Venit-a să ne-arate iubirea Tatălui,
Harul și-ndurarea Sa, splendoarea Feței Lui.
„Slavă sus în ceruri și pace pe pământ,
Slavă Lui!” cânt-ai Săi copii.
Numele Lui e Minunat, Sfetnic,
Dumnezeu, Părinte-al veșniciei.
Domn al păcii-n veci de veci (Ooo)
E Numele Lui.
Celor trudiți și-mpovărați odihna Sa le-a dat,
De sub păcat ne-a ridicat, cu har ne-a îmbrăcat.
„Slavă sus în ceruri și pace pe pământ,
Slavă!” pământul va cânta!
Nu e sub cer alt Nume
Ce-aduce mântuire,
Cântați Numele, Numele Isus!
Nu e sub cer alt Nume
Ce-aduce mântuire,
Cântați Numele, e Numele Isus!
Compusă în 2016. S1S2RS3BR x2

Versiunea Originală

His Name Shall Be

Verse 1
Oh, can you hear the angels' song
That rang so sweet and clear
When heaven's light and music fell
And mercy found us here
Glory in the highest
And on the earth be peace
Glory to God the angels sing!

Verse 2
He came to tell the Father's love
His goodness and His grace
To show the brightness of His smile
The glory of His face
So glory in the highest
And on the earth be peace
Glory to God Your children sing

Chorus His name shall be called Wonderful, Counselor
Mighty God, Everlasting Father
Prince of Peace for all eternity oh, His name shall be

Verse 3
He came to lift the weary ones
Give peace and perfect rest
To take away our burdens and
To give a glorious gift
So glory in the highest
And on the earth be peace
Glory to God the world will sing!

Chorus 2
His name shall be called Wonderful, Counselor
Mighty God, Everlasting Father
Prince of Peace for all eternity oh,
His name shall be
Wonderful, Counselor Mighty God, Everlasting Father
Prince of Peace for all eternity oh,
His name shall be

Bridge
One name above all others
One name that came to save us
Oh sing, His name is
His name is Jesus!

One name above all others
One name that came to save us
Oh sing, His name is
His name is Jesus!

Chorus
His name shall be called Wonderful, Counselor
Mighty God, Everlasting Father
Prince of Peace for all eternity oh,
His name shall be
His name shall be
His name shall be