O noapte preasfințită

G
O noapte preasfințită!
Toate-s în odihnă.
Toți dorm, numai părinții sfinți
Stau veghind lângă a lor iubit.
Dormi și Tu, o, Prunc Sfânt!
Dormi și Tu, o, Prunc Sfânt!
O noapte preasfințită!
Glas îngeresc sună.
Auzi din cer „Aleluia!”
Acest cuvânt, o, cum răsună:
Hristos ne mântuie!
Hristos ne mântuie!
O, noapte preasfințită!
Saltă o inimă!
Acum Fiul lui Dumnezeu
Te mângâie prin harul Său.
Vezi! Hristos S-a născut!
Vezi! Hristos S-a născut!
Compusă în 1817. S1S2S3

Slideshow Fullscreen
Demo


Alte cântări

Voi înălța

Trupa Domini

Numele Tău e ‘nălțat, printre neamuri e lăudat, Puterea Ta e vestită pe-ntreg pământ. Vrednic de cinste ești Tu, se cuvine să ne-nchinăm Înaintea Ta, în fața Ta Doamne.</div>Voi înălța Numele Tău, Voi proclama domnia-Ți pe pământ, Voi arăta puterea sângelu

Iartă-mă

Nicolae Moldoveanu

Iartă-mă, iartă-mă, Iartă-mă, Dumnezeul meu! //: Pentru gândul nesfințit, Pentru patima-n privit, Pentru vorba fără har, Doamne, iartă-mă, Tu, iar! : // Iartă-mă, iartă-mă, Iartă-mă, Dumnezeul meu! //: Pentru timpul meu trecut Fără rodul ce l-ai vrut, Fără

Cum dorește un cerb C

Martin J. Nystrom

Cum dorește un cerb izvor de apă, Așa eu Te doresc. Tu ești singura mea dorință, Să Te laud eu tânjesc. Tu ești scut și tăria mea Și Ție-Ți dau toată inima. Tu ești singura mea dorință. Să Te laud eu tânjesc. Al meu suflet Te caută zi și noapte, Ești Dumnez

Isus lumea Tu ai biruit C

Israel Houghton, Darlene Zschech, K

Tu ești cel ce totdeauna Luptă pentru-al Său popor Tu ești cel ce porți coroana Sfântă de biruitor Tu ești ajutor în toate, Salvator tăria mea Eu trăiesc doar pentru a mă închina Mă aplec în adorare Când văd măreția Ta Orice frică va dispare, Ai purtat vict

Versiunea Originală

Domeniu Public -- 1. Stille Nacht! Heilige Nacht! Alles schläft; einsam wacht Nur das traute heilige Paar. Holder Knab im lockigten Haar, Schlafe in himmlischer Ruh! Schlafe in himmlischer Ruh! 2. Stille Nacht! Heilige Nacht! Gottes Sohn! O wie lacht Lieb´ aus deinem göttlichen Mund, Da schlägt uns die rettende Stund´. Jesus in deiner Geburt! Jesus in deiner Geburt! 3. Stille Nacht! Heilige Nacht! Die der Welt Heil gebracht, Aus des Himmels goldenen Höhn Uns der Gnaden Fülle läßt seh´n Jesum in Menschengestalt, Jesum in Menschengestalt 4. Stille Nacht! Heilige Nacht! Wo sich heut alle Macht Väterlicher Liebe ergoß Und als Bruder huldvoll umschloß Jesus die Völker der Welt, Jesus die Völker der Welt. 5. Stille Nacht! Heilige Nacht! Lange schon uns bedacht, Als der Herr vom Grimme befreit, In der Väter urgrauer Zeit Aller Welt Schonung verhieß, Aller Welt Schonung verhieß. 6. Stille Nacht! Heilige Nacht! Hirten erst kundgemacht Durch der Engel Alleluja, Tönt es laut bei Ferne und Nah: Jesus der Retter ist da! Jesus der Retter ist da! 1. Silent night! Holy night! All are sleeping, alone and awake Only the intimate holy pair, Lovely boy with curly hair, Sleep in heavenly peace! Sleep in heavenly peace! 2. Silent night! Holy night! Son of God, O how he laughs Love from your divine mouth, Then it hits us - the hour of salvation. Jesus at your birth! Jesus at your birth! 3. Silent night! Holy night! Which brought salvation to the world, From Heaven's golden heights, Mercy's abundance was made visible to us: Jesus in human form, Jesus in human form. 4. Silent night! Holy night! Where on this day all power of fatherly love poured forth And like a brother lovingly embraced Jesus the peoples of the world, Jesus the peoples of the world. 5. Silent night! Holy night! Already long ago planned for us, When the Lord frees from wrath Since the beginning of ancient times A salvation promised for the whole world. A salvation promised for the whole world. 6. Silent night! Holy night! To shepherds it was first made known By the angel, Alleluia; Sounding forth loudly far and near: Jesus the Savior is here! Jesus the Savior is here!

Povestea din Spate (EN)

The song was first performed on Christmas Eve 1818 at St Nicholas parish church in Oberndorf, a village on the Salzach river. The young priest, Father Joseph Mohr, had come to Oberndorf the year before. He had already written the lyrics of the song "Stille Nacht" in 1816 at Mariapfarr, the hometown of his father in the Salzburg Lungau region, where Joseph had worked as a coadjutor.

The melody was composed by Franz Xaver Gruber, schoolmaster and organist in the nearby village of Arnsdorf. Before Christmas Eve, Mohr brought the words to Gruber and asked him to compose a melody and guitar accompaniment for the church service.

Both performed the carol during the mass on the night of December 24.
The original manuscript has been lost. However a manuscript was discovered in 1995 in Mohr's handwriting and dated by researchers at ca. 1820. It shows that Mohr wrote the words in 1816 when he was assigned to a pilgrim church in Mariapfarr, Austria, and shows that the music was composed by Gruber in 1818. This is the earliest manuscript that exists and the only one in Mohr's handwriting.

http://en.wikipedia.org/wiki/Silent_night