Osana, Osana-n înălțime
Osana, Osana-n înălțime!
Osana, Osana-n înălțime!
Tu ești Rege și Domn,
Prin putere domnești,
Slava Ta se va descoperi,
Osana, Osana-n înălțime.
Glorie, glorie, glorie Regelui Isus!
Glorie, glorie, glorie Regelui Isus!
S1 R S2 Rx2
Acțiuni Cântare
Slideshow Fullscreen Print
Versete
Ioan 12:12-19 Ioan 1:49 Matei 21:1-9 Ioan 18:33 Matei 27:27-30 Ioan 19:22 2 Timotei 4:18
Demo