Isus, ești Domnul Domnilor

A
Isus, cu slavă îmbrăcat,
Isus, pe tron încoronat,
Isus, în toate cel dintâi,
Isus, același Tu rămâi.
/: Isus, ești Domnul Domnilor.
Isus, al nostru Salvator,
Isus, fii-n veci glorificat, Isus! :/
Isus, Tu cerul ai lăsat,
Isus, la slavă-ai renunțat,
Isus, în lume ai venit,
Isus, de toți disprețuit.
Isus, ce mult Tu ne-ai iubit,
Isus, pe cruce ai murit,
Isus, trei zile îngropat,
Isus, din morți ai înviat.
În Numele lui Isus e putere,
În Numele Lui poți fi ajutat.
În Numele lui Isus e putere,
În Numele Lui poți fi vindecat.
În Numele lui Isus e putere,
În Numele Lui poți fi azi salvat.
În Numele lui Isus e putere,
Căci Domnul biruința a câștigat.
/: Isus, ești Domnulul Domnilor.
Isus, al nostru Salvator,
Isus, fii-n veci glorificat, Isus! :/
S1R1S2R1S3R1BR1R2