Gloria Cerului
Bb
Versuri Ascunde Acorduri Acorduri Arată Acorduri
Bb
Bb
Înconjurat de gloria Cerului,
Priveam la oameni, la făpturi cerești.
Și parcă nimeni nu era în cer
Să deschidă Cartea să privească-n ea…
Plângeam tăcut și deznădăjduit
Când mi-a șoptit unul din bătrâni:
„Să nu mai plângi căci iată s-a găsit
Un Fiu de Rege ce a biruit!”
/: Fiul lui David este vrednic
Să ridice Cartea cu-ale ei peceți.
El ține-n mână milenii de istorie
Și este vrednic să domnească-n veci! :/
Copleșit fiind în prezența Mielului
Am văzut pe sfinți cu fața la pământ
Cântau un cântec nou și se-nchinau
Acelui care e de trei ori sfânt
Am auzit în jurul Tronului
Cum mii de îngeri într-un glas cântau.
Iar voci de heruvimi se înălțau
În adorare pentru gloria Lui.
/: A Celui ce șade pe Tron
Și a Mielului să fie
Lauda, slava, cinstea, înțelepciunea,
În vecii vecilor! :/
S1 R S2 R B
Acțiuni Cântare
Slideshow Fullscreen Print
Versete
Apocalipsa 5
Demo