Gloria Cerului

Bb
Înconjurat de gloria Cerului,
Priveam la oameni, la făpturi cerești.
Și parcă nimeni nu era în cer
Să deschidă Cartea să privească-n ea…
Plângeam tăcut și deznădăjduit
Când mi-a șoptit unul din bătrâni:
„Să nu mai plângi căci iată s-a găsit
Un Fiu de Rege ce a biruit!”
/: Fiul lui David este vrednic
Să ridice Cartea cu-ale ei peceți.
El ține-n mână milenii de istorie
Și este vrednic să domnească-n veci! :/
Copleșit fiind în prezența Mielului
Am văzut pe sfinți cu fața la pământ
Cântau un cântec nou și se-nchinau
Acelui care e de trei ori sfânt
Am auzit în jurul Tronului
Cum mii de îngeri într-un glas cântau.
Iar voci de heruvimi se înălțau
În adorare pentru gloria Lui.
/: A Celui ce șade pe Tron
Și a Mielului să fie
Lauda, slava, cinstea, înțelepciunea,
În vecii vecilor! :/
S1RS2RB