Cândva demult în Betleem
Cândva demult în Betleem
Cum fusese profețit
Într-o iesle întrupat,
Mesia a venit.
Slavă Tatălui ceresc,
Pace pe pământ.
Răsună-ntregul univers
De-al îngerilor cânt.
Peste pământ nu va mai fi
Bezna nopții de păcat,
Soarele din înălțimi
Acum ne-a cercetat!
Veniți cu toți la ieslea Lui
Pe Isus ca să-L vedem
Și în sufletul curat
Un loc să-I dăruim!
S1 R S2 R S3 Rx2
Acțiuni Cântare
Slideshow Fullscreen Print
Cuvinte Cheie
Demo