Numele Lui e Minunat
C
Versuri Ascunde Acorduri Acorduri Arată Acorduri
C
Răsună dulce din văzduh al îngerilor cânt,
Ceru-ntreg s-a luminat și vestea am aflat:
„Slavă sus în ceruri și pace pe pământ,
Slavă Lui!” cântă îngerii.
Venit-a să ne-arate iubirea Tatălui,
Harul și-ndurarea Sa, splendoarea Feței Lui.
„Slavă sus în ceruri și pace pe pământ,
Slavă Lui!” cânt-ai Săi copii.
Numele Lui e Minunat, Sfetnic,
Dumnezeu, Părinte-al veșniciei.
Domn al păcii-n veci de veci (Ooo)
E Numele Lui.
Celor trudiți și-mpovărați odihna Sa le-a dat,
De sub păcat ne-a ridicat, cu har ne-a îmbrăcat.
„Slavă sus în ceruri și pace pe pământ,
Slavă!” pământul va cânta!
Nu e sub cer alt Nume
Ce-aduce mântuire,
Cântați Numele, Numele Isus!
Nu e sub cer alt Nume
Ce-aduce mântuire,
Cântați Numele, e Numele Isus!
S1 S2 R S3 B Rx2
Acțiuni Cântare
Slideshow Fullscreen Print
Versete
Isaia 9:6
Demo
Versiunea Originală

His Name Shall BeVerse 1

Oh, can you hear the angels' song

That rang so sweet and clear

When heaven's light and music fell

And mercy found us here

Glory in the highest

And on the earth be peace

Glory to God the angels sing!Verse 2

He came to tell the Father's love

His goodness and His grace

To show the brightness of His smile

The glory of His face

So glory in the highest

And on the earth be peace

Glory to God Your children singChorus
His name shall be called Wonderful,
Counselor

Mighty God, Everlasting Father

Prince of Peace for all eternity oh,
His name shall beVerse 3

He came to lift the weary ones

Give peace and perfect rest

To take away our burdens and

To give a glorious gift

So glory in the highest

And on the earth be peace

Glory to God the world will sing!Chorus 2

His name shall be called Wonderful, Counselor

Mighty God, Everlasting Father

Prince of Peace for all eternity oh,

His name shall be

Wonderful, Counselor Mighty God,
Everlasting Father

Prince of Peace for all eternity oh,

His name shall beBridge

One name above all others

One name that came to save us

Oh sing, His name is

His name is Jesus!One name above all others

One name that came to save us

Oh sing, His name is

His name is Jesus!Chorus

His name shall be called Wonderful, Counselor

Mighty God, Everlasting Father

Prince of Peace for all eternity oh,

His name shall be

His name shall be

His name shall be