În Numele lui Isus
D
Versuri Ascunde Acorduri Acorduri Arată Acorduri
D
Pentru noi se luptă Domnul Dumnezeu
El e biruința pentru noi mereu
Nu ne-nvinge nimeni, nu ne clătinăm
Domnul este-aici!
El ne poartă zilnic grijuri și poveri
Ne-a spălat păcate, El ne dă puteri
Nu ne-nvinge nimeni, nu ne clătinăm
Domnul este-aici!
Voi trăi, nu voi muri
Puterea învierii Lui
Mă face viu în Numele cel sfânt Isus!
Voi trăi, nu voi muri
Voi proclama și voi rosti
Sunt vindecat în Numele cel sfânt Isus!
Pentru noi se luptă Domnul sfânt și tare
Pentru-mpărăția care-i viitoare
Sunt învinși dușmanii-n Numele cel mare
Al lui Isus Hristos, vom striga!
S1x2 S2 R1 S2 R1 R2 Bx3 R1 R2
Acțiuni Cântare
Slideshow Fullscreen Print
Demo
Versiunea Originală

In Jesus' Name

God is fighting for us
God is on our side
He has overcome
Yes He has overcome
We will not be shaken
We will not be moved
Jesus You are here

Carrying our burdens
Covering our shame
He has overcome
Yes He has overcome
We will not be shaken
We will not be moved
Jesus You are here

I will live
I will not die
The resurrection power of Christ
Alive in me and I am free
In Jesus' Name

I will live I will not die
I will declare and lift you high
Christ revealed
And I am healed
In Jesus' Name

God is fighting for us
Pushing back the darkness
Lighting up the Kingdom
That cannot be shaken
In the Name of Jesus
Enemy's defeated
And we will shout it out
Shout it out