Bucuria învierii
Răsună, plutind peste zare
Ecouri de cântec sublim,
De sus, din cereasca splendoare
Să-I cânte, chiar îngerii vin…
Și-I cântă cu ceata de îngeri
Voios, inima mea,
Vestind dimineața-nvierii,
De veacuri mulțimi I-au cântat.
E cântul ce dă fericire
Și celor trudiți, bucurii,
E graiul ce-nalță-n mărire
Din inimă, sfinte simțiri.
Cu el, mulțumind, al meu suflet
Se-nalță spre Calvar
Și în închinare divină,
Mă plec la al Crucii altar.
În el, e minunea cea sfântă,
Ce-mi spune de harul bogat
În cor îngeri binecuvântă,
Mărire, Christos a-nviat!
Și cântă cu-a Cerului slavă,
Măreț, inima mea,
Trăind bucuria-nvierii,
În gloria Lui voi intra.
S1 R1 S2 R2 S3 R3 S1 R1 S2 R2 S3 R3
Acțiuni Cântare
Slideshow Fullscreen Print
Demo
Versiunea Originală

Această cântare a fost scrisă la Deva, în anul 1963.