Stânca vieții (imn)

G
Stânca vieții, Tu, Isus,
Ce prin har mi Te-ai deschis,
Lasă sângele-Ți divin
Să mă spele pe deplin;
Doar spre Tine eu privesc,
Mântuire să primesc.
Câte fapte am lucrat
Legea Ta le-a judecat,
Orișicât eu m-aș lupta,
Râu de lacrimi de-aș vărsa,
De păcat nu m-ar spăla
Numai sfânta mila Ta.
Eu, sărman, dator cum sunt,
Crucea Ta vreau s-o apuc.
Gol sunt, Doamne-mbracă-mă
Și prin har ajută-mă!
Vin ca și un disperat;
Tu mă spală de păcat!
Iar când lupta ia sfârșit,
Ochii mei când se închid,
Când voi sta ’naintea Ta,
Glas din cer când m-a chema,
Eu Te rog, o, Stânca mea,
Mă ascunde-n umbra Ta!
S1S2S3S4

Slideshow Fullscreen
Demo


Alte cântări

Domnul stă în fruntea oastei

Bonnie Low

Domnul stă în fruntea oastei Lui, Nimeni nu o poate birui, Pretutindeni slava Lui se va vedea. Tu să porți al biruinței steag! Slava lui Isus a câștigat, Nicio armă nu îi mai tare ca a Lui. Un Domn triumfător e Isus, Noi Îl urmăm unde ne duce, Vrăjmașii nu

Să strălucești! G

Graham Kendrick

Tu ne­-aduci dimineața zorii, Raza Ta-­ndepărtează norii; Vrem, Isuse, în inima rece Să pătrundă lumina Ta dulce, Să strălucești! Să strălucești! Să strălucești! Raza Ta să străbată lumea. Cu Duhul Tău să ne-­aprinzi inima! Peste pământ adevărul cel sfânt r

Mâini către Cer A

Decean

Ești Domnul meu, mai sus de cer înălțat Ești sfânt și drept, vrednic să fii lăudat Ești Domnul meu, Calea Tu mi-ai arătat Ești neschimbat, vrednic să fii lăudat Mâini către Cer azi eu ridic Și mă predau Ție Doamne Cu vocea mea îți cânt mereu, Doar Tu ești D

Abba, Tatăl meu

Andrei Prodan, Claudiu Ursache, Cristina Popa, Claud

Vreau mereu să-mi amintesc Cine sunt și cine ești Tu mi-ai spus de la-nceput Cine ești și cine sunt Mi-ai promis: Cer deschis Cu Tine să fiu Abba, Tatăl meu Privesc spre chipul Tău În Tine știu că sunt Fiu de Dumnezeu Tu ești credincios Așa ai fost mereu T

Versiunea Originală

Rock of Ages Rock of Ages, cleft for me, Let me hide myself in Thee; Let the water and the blood, From Thy wounded side which flowed, Be of sin the double cure; Save from wrath and make me pure. Not the labor of my hands Can fulfill Thy law’s demands; Could my zeal no respite know, Could my tears forever flow, All for sin could not atone; Thou must save, and Thou alone. Nothing in my hand I bring, Simply to the cross I cling; Naked, come to Thee for dress; Helpless look to Thee for grace; Foul, I to the fountain fly; Wash me, Savior, or I die. While I draw this fleeting breath, When mine eyes shall close in death, [originally When my eye-strings break in death] When I soar to worlds unknown, See Thee on Thy judgment throne, Rock of Ages, cleft for me, Let me hide myself in Thee.

Povestea din Spate (EN)

Sir Will­iam Hen­ry Wills, in a let­ter to Dean Le­froy, pub­lished in the [Lon­don] Times in June, 1898, says ‘Top­la­dy was one day over­tak­en by a thun­der­storm in Bur­ring­ton Coombe, on the edge of my prop­er­ty, Blag­don, a rocky glen run­ning up in­to the heart of the Men­dip range, and there, tak­ing shel­ter be­tween two mass­ive piers of our na­tive lime­stone rock, he penned the hymn,

Rock of Ages, cleft for me,
Let me hide myself in Thee.

There is a pre­ci­pi­tous crag of lime­stone a hun­dred feet high, and right down its cen­tre is the deep re­cess in which Top­la­dy shel­tered.’

Telford, p. 257

This hymn was sung at the fun­e­ral of Will­iam Glad­stone in West­min­ster Ab­bey, Lon­don, Eng­land. Prince Albert of Britain asked it be sung to him as he lay dy­ing. In Hymns That Have Helped, W. T. Stead stated:

…when the Lon­don went down in the Bay of Bis­cay, Jan­u­ary 11, 1866, the last thing which the last man who left the ship heard as the boat pushed off from the doomed vess­el was the voic­es of the pass­en­gers sing­ing “Rock of Ag­es.”

In ano­ther sto­ry:

A missionary…complained of the slow prog­ress made in In­dia in con­vert­ing the na­tives on ac­count of ex­plain­ing the teach­ings of Christ­i­an­i­ty so that the ig­no­rant peo­ple could un­der­stand them. Some of the most beau­ti­ful pass­ag­es in the Bi­ble, for in­stance are de­stroyed by trans­la­tion. He at­tempt­ed to have [Rock of Ages] trans­lat­ed in­to the na­tive di­a­lect, so that the na­tives might ap­pre­ci­ate its beau­ty. The work was en­trust­ed to a young Hi­ndu Bi­ble stu­dent who had the rep­u­ta­tion of be­ing some­thing of a po­et. The next day he brought his trans­la­tion for ap­prov­al, and his ren­der­ing, as trans­lat­ed back in­to Engl­ish, read like this:

Very old stone, split for my ben­e­fit,
Let me ab­sent my­self under one of your frag­ments.
Jones

The hymn was al­so re­port­ed­ly sung at the fun­er­al of Amer­i­can Pre­si­dent Ben­ja­min Har­ri­son be­cause it was his fa­vo­rite hymn, and the on­ly one he ev­er tried to sing.

--cyberhymnal.org