Bucuria învierii

Răsună, plutind peste zare
Ecouri de cântec sublim,
De sus, din cereasca splendoare
Să-I cânte, chiar îngerii vin…
Și-I cântă cu ceata de îngeri
Voios, inima mea,
Vestind dimineața-nvierii,
De veacuri mulțimi I-au cântat.
E cântul ce dă fericire
Și celor trudiți, bucurii,
E graiul ce-nalță-n mărire
Din inimă, sfinte simțiri.
Cu el, mulțumind, al meu suflet
Se-nalță spre Calvar
Și în închinare divină,
Mă plec la al Crucii altar.
În el, e minunea cea sfântă,
Ce-mi spune de harul bogat
În cor îngeri binecuvântă,
Mărire, Christos a-nviat!
Și cântă cu-a Cerului slavă,
Măreț, inima mea,
Trăind bucuria-nvierii,
În gloria Lui voi intra.
Compusă în 1963. S1R1S2R2S3R3S1R1S2R2S3R3

Versiunea Originală

Această cântare a fost scrisă la Deva, în anul 1963.